Planlagt utskifting av trafomastarrangement fram til 2016 – ca. 6 stk. årleg.
Det er skifta ut fleire enn planlagt pr. desember 2012. Står att 15 stk.