Prosjektet aukar kapasiteten fra 5 MVA til 10 MVA og gir 2-sidig mating til Hemsedalsbruket. 
Svøo-Bjørnebråten ferdigstilt mai.
Svøo – Hemsedalsbruket – utsett til 2010.