Prisar pr. 01.01.2021 – alle prisar eks. mva.
(Berre aktuelt dersom vi har ledig tid)
Arbeidsløn – pris pr. time (avrunda til næraste halv-time):

Montørar  Normal arbeidstid kr. 540,-
Utanom arbeidstid kr. 800,-
Driftsingeniør Prosjekteringsarbeid kr. 800,-

 

Tenester

Lastebilar kr. 825,- pr. time – inkl. montør – sjåfør
Byggestraumkasser opp- og nedtaking av byggestramkasser – kr. 1.700,- pr. tilfelle
Kabel-peiling av private kabler – frammøte kr. 500,- + kr. 540,- pr.time
Stenging-/påkopl. Kr. 1.000,- pr. tilfelle (på forespørsel fra kunde er prisen kr. 1.500)

 

Varer
Varer vert fakturert etter innkjøpspris med påslag av 20%.

Minste utleigepris
For anna utstyr er minste utleigepris kr. 150,- pr. tilfelle

Materiell / Maskiner
– Lastebilar
– Bakmontert kran 4,5 t/m
– Bakmontert kran 23 t/m
– Mannskapskorg, rekkevidde 20 m.