Hemsedal Energi har ansvaret for å krevja inn forbruksavgift for elektrisk kraft(elavgift) på vegne av Toll- og avgiftsdirektoratet.

Frå 01.01.2021 er denne avgiften på 16,69 øre/kWh ekskl. mva.

Hushaldninger og næringskunder betaler generelt full avgift. Men bedrifter som driv med produksjon og som har næringskode 5 – 33 (SN2007) betaler redusert avgift.

Satsen for redusert avgift fra 01.01.2021 er 0,546 øre/kWh.

Redusert forbruksavgift:

Bedrifter som driv med produksjon kan søke om redusert avgift på kraft som vert brukt i produksjonsprosessen. Skjema for å dokumentere retten til redusert avgift finn du her.