Nettleigeprisar frå 01.01.2021 kan du sjå her

Prisar på nettleige frå 01.01.2021. Alle prisar er inkl. mva. og avgifter.

Kundar utan effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning <= 125 A NH4 2.625,00 kr./år 53,36 øre/kWh
Fritidsbustader <= 125 A NH4F 3.875,00 kr./år 53,36 øre/kWh
Jordbruk <= 125 A NJ 2.625,00 kr./år 53,36 øre/kWh
Industri og næring <= 125 A NT4 3.625,00 kr./år 52,11 øre/kWh
Byggestraumskasser <= 125 A NT5 4.375,00 kr./år 53,36 øre/kWh
Kundar med effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning > 125 A NH4 2.625,00 kr./år 31,49 øre/kWh
Fritidsbustader > 125 A NH4F 3.875,00 kr./år 31,49 øre/kWh
Jordbruk > 125 A NJ 2.625,00 kr./år 31,49 øre/kWh
Uprioritert > 125 A NTIL 2.625,00 kr./år 31,49 øre/kWh
Industri og næring > 125 A NT4 3.625,00 kr./år 30,24 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år Effekt 0-200kW Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt 487,50 kr/kW/år 487,50 kr/kW/år

 

Avgift Energifondet for hushaldning og fritidsbustader – 1,0 øre/kWh eks.mva , 1,25 øre/kWh inkl. mva er inklusiv i nettariffen  sitt energiledd.

Avgift Energifondet for næring – kr. 800 pr. år eks.mva , kr. 1000 pr. år inkl. mva. er inklusiv i nettariffen sitt fastledd.

Forbruksavgift 16,69 øre/kWh  , 20,86 øre/kWh inkl. mva.

Grensa på 125A gjeld ved 230V – for 400V er grensa 80A

Ta kontakt med Hemsedal Energi før bygging av bustad, hytte eller næringseigedom for nærare informasjon om anleggstilskot.

Overføringsanlegg Hemsedal Energi AS får hovudmengda av sin kraft frå Hemsil1-anlegget til E-CO Energi AS. Det er også ein del mindre uttak frå E-CO Energi AS sine andre anlegg på ymse stader i Hemsedal. I tillegg er det utveksling til Valdres Energi AS og Hallingdal Kraftnett AS sine nett.

Sekundærstasjonar Hemsedal Energi AS har 3 sekundærstasjonar; Holdemoen (66/22 kV – 30 MVA), Svøo (66/22 kV – 10 MVA) og Langeset (66/22 Kv – 7 MVA).

Regionalnett Frå 2011 eig Hemsedal Energi AS 18,2 km 66 kV – line og 1,3 km med 66 kV-kabel (overteke frå E-CO Energi AS).

Distribusjonsnett Hemsedal Energi AS har pr. 2019 om lag 122 km med høgspentkablar og 123 km høgspentliner. Vidare har vi 441 km lågspentkablar og 81 km lågspentliner. Pr. 2019 er det plassert ut 348 nettstasjonar.

Naboverk Hemsedal Energi AS har utvekslingspunkt med Valdres Energi AS, Hallingdal Kraftnett AS og Lærdal Energi AS.

Leveringsbetingelser Hemsedal Energi AS benytter standard leveringsbetingelser. Du kan lese desse på Forbrukerombudet sine heimesider.