Kva er smart strøm?

Smart strøm er vår betegnelse på ny teknologi som inneber digitalisering av strømmåleren. Innen 1. januar 2019 skal alle landets strømkunder få innstallert ny måler, såkalla AMS måler. Dette skal gi store fordeler både for deg som kunde og for samfunnet.

Kva vil dette gje oss for mogelegheiter?

Med desse nye målarane skal det bli enklare å styre strømforbruket , både for kunden og for heile kraftsystemet. Det gjer at ein kan spare strøm og få ein sikrare og meir fleksibel strømforsyning. Denne nye digitale teknologien er miljøvennleg og  skal gi sikkerheit for at strømforbruket blir målt rett.

Smarte løysingar.

På same måte som smarttelefonane har åpna for mangfald av nyttige applikasjonar , vil smart strøm åpne for at andre leverandørar kan tilby smarte løysingar i heimen din. Dei nye målarane er lagt til rette for tilleggstenester som kan hjelpe deg å styre strømforbruket.

Det er forventa at det totale energiforbruket skal gå ned etter at smart strøm er innført. Det vil føre til miljøgevinst.

Det vil også føre til enklare måleravlesning .Måleren vil i løpet av få sekund registrere forbruk av strøm. Dette samles opp og overføres via radiokommunikasjon til Hemsedal Energi.

Du kan også gå inn på NVE for å lesa meir om dette her.