Kundeavis (i samarbeid med Vår Energi):

Våren 2020

Hausten 2019

Våren 2019

Hausten 2018

Våren 2018

Her kan du lesa om kva lokale energiverk bidreg med til lokalsamfunnet. Det er langt meir enn berre straum. Det står også litt om at Stortinget har bede regjeringa om å utgreie ei utjamning av nettleiga. Det er stor skilnad på nettleige rundt omkring i landet.

Hausten 2017

Her er det bl.a. lokale sider frå Hemsedal Energi. Vi skriv om fiberytbygging og korleis nokon gjer eigeninnsats for å få fiber i huset. Det er også ein artikkel om effektutfordringar ved elbilar og lading.

Våren 2017

Her kan du lesa om sleipe straumseljarar.Kva for triks dei bruker for å skaffe seg kunder. Les også om kva dei lokale everka betyr for utbygging av fibernettet.

 Hausten 2016

Her kan du lesa om everk som byggjer breiband og sponsar idrett og kultur. Hurtiglading for elbilar og nytt kraftkrevjande utstyr som induksjonstoppar er ei utfordring for nettet. Dette må møtast med til dømes endring av tariffar for å jamne ut forbruket og teknologi som kan koordinere uttaket av straum.

 Hausten 2015

I denne utgåva av Vår Energi har Hemsedal Energi lokale sider.Her kan du lesa om korleis vi har fokus på sikker straumforsyning og god beredskap.Det står også litt om samarbeid med andre selskap gjennom Nettalliansen som betyr svært mykje for små selskap som oss. Turismen og energien til næringslivet betyr også mykje for Hemsedal Energi. Ellers er det diverse anna stoff som er nyttig å få med seg.

 Våren 2015
Straum i storm og utfordringar rundt det. Fornybar kraft og målet om 26,4 TWh. Les om utanlandskablene og forsyningstryggleik dei gjer.Kva energitiltak kan ein søke om tilskot til gjennom Enova. Les også litt om utfordringar rundt montering av nye AMS målere.