Kva er ein HAN-port?

HAN-porten er det fysiske grensesnittet mellom din strømmåler og tilkoblingsutstyr i din heim.

HAN står for Home Area Network (heimenettverk)

Kva for informasjon kan du få ut av HAN-porten?

Det kjem mykje informasjon fra HAN-porten hvis du som nettkunde åpner den for å sende informasjon. Kor mykje informasjon kjem an på tilleggsutstyr som blir anskaffa. Tilkoblingsutstyr kan vera løysingar for smarthus som feks. viser energiforbruket via ein app. Det er ulike leverandørar som tilbyr tilkoblingsutstyr og minimum er at det viser ditt energiforbruk (kWh) med ein times oppløysing og ditt effektuttak (W)

Kvar finn du HAN-porten?

På din måler som er fra Aidon er den på sida av måleren. Det er ein nettverkskontakt.

HAN-porten er som standard stengt. Dersom du vil ha den åpna må du kontakte oss på epost. post@hemsedal-energi.no

Meir info om åpning av HAN-porten her.