Flytting/fjerning av 22 KV linje.
Utskrifting av trafoarrangement.
Prosjekt ferdig