Lading av elbil bør gjerast på ein trygg måte. Dersom det blir gjort feil kan det skape uheldige situasjoner som kan være farlege. Dei aller fleste ynskjer å lade elbilen heime og mange er usikre på korleis det skal gjerast. Det er ikkje veldig komplisert som ein kanskje kan tru. Det som er viktig er å halde seg til grunnleggande reglar og rett utstyr.

Hemsedal Energi har utarbeida retningslinjer for lading av elbil som du kan lese her.