NVE har vedteke at det frå 1.1.2017 skal vere installert såkalla AMS-system (Avanserte Måle-og Styringssystem) i heile landet. Hemsedal har fram til 2009 installert 2VK hjå alle kundar (så godt som). Dermed kan Hemsedal Energi risikere å måtte gjera arbeidet ei gong til, utan at våre relativt nye målarar er ferdig avskrivi. Hemsedal Energi KF har søkt om utsjetting ettersom vårt utstyr kan gjera mykje av det som AMS-utstyret er meint å gjera.