Det er pr. juni 2009 ferdigstilt planlagte monteringer av fjernstyrte linjebrytere ved Hallinggolf, Eikre, Gravset, Båsstøkrysset, Hustadhago, Bekkestad vest, Brekkheim, Skjøyten og Liostova (2 stk)

Desse investeringane er ein del i ein større plan for å redusere utkoplingstida i feilsituasjonar.

Desse utskiftingane har medført straumstans i aktuelle områder i kortere periodar, men tek sikte på å redusere ulemper i framtida.