Utsatt frist for utrulling av AMS

Olje- og energidepartementet har bedt NVE om å utsetja fristen for utrulling av AMS målere til 01.01.2019. Dvs. 2 års utsetjing.Dei meiner det er behov for at NVE presiserer kva som er mogeleg for unntak i forskriften. NVE er bedt om å koma med forslag til endring i avregningsforskriften innan 15. mars 2013.

Installasjon av AMS – innan 1.1.2017

NVE har vedteke at det frå 1.1.2017 skal vere installert såkalla AMS-system (Avanserte Måle-og Styringssystem) i heile landet. Hemsedal har fram til 2009 installert 2VK hjå alle kundar (så godt som). Dermed kan Hemsedal Energi risikere å måtte gjera arbeidet ei gong til, utan at våre relativt nye målarar er ferdig avskrivi. Hemsedal Energi KF…