Hemsedal Energi  har sammen med Hallingdal Kraftnett  bygd fiber over fleire år i Hemsedal.

Det er strekt fiberkabelen frå Gol til Grøndalen og det er også forbindelse med Lærdal. Dette gjev oss ringforbindelse og sikrare overføring av data.

Vi har bygd ut fiber i fleire boligområder. Bl.a. Trøim sentrum , Trøim Sør , Skogajorde og Svøo boligfelt. I tillegg er det bygd ut i ein del hytteområder og diverse andre områder i Hemsedal.

Det er investert store beløp i fiber og det bygges fortsatt kvart år slik at fleire og fleire får ta del i denne infrastrukturen.

Fra 2020 vart all infrastruktur i Hemsedal og Hallingdal skilt ut i eit eige fiberselskap. Hallingdal Fibernett AS.

Tenestene blir levert av Bruse AS.

Bruse AS vart stifta 01.01.2017 og overtok kundene til Hallingdal Breiband AS.

Bruse AS er eigd av Hallingdal Kraftnett AS (88%) og Hemsedal Energi AS (12%)

Dersom du lurer på noko eller har spørsmål vedr. utbygging av fiber ta kontakt med Bruse på tlf. 32 07 80 70 eller epost: post@bruse.no