Hemsedal Energi KF har i samarbeid med Hallingdal Kraftnett AS bygd fiberkabel frå Tuv til Gol.

Denne fiberkabelen er i 2007 bygd ut mot Grøndalen og Lærdal i samarbeid med Statnett AS og ECO-Vannkraft AS. Dette gjev oss ringforbindelse og sikrare overføring av data dersom uhellet skulle vera ute.

Vi har bygd ut fiber i fleire boligområder i Hemsedal. Bl.a. Trøim sentrum ,Trøim Sør , Skogajorde og Svøo boligfelt. I tillegg er det bygd ut i enkelte hytteområder og ellers litt spredt i Hemsedal.

Tenestene blir levert av Bruse AS.

Bruse AS vart stifta 01.01.2017 og overtok kundene til Hallingdal Breiband AS.

Bruse AS er eigd av Hallingdal Kraftnett AS (80%) og Hemsedal Energi AS (20%)

Dersom du lurer på noko eller har spørsmål vedr. utbygging av fiber ta kontakt med Bruse på tlf. 32 07 80 70 eller epost: post@bruse.no