Installasjon av AMS – innan 1.1.2017

NVE har vedteke at det frå 1.1.2017 skal vere installert såkalla AMS-system (Avanserte Måle-og Styringssystem) i heile landet. Hemsedal har fram til 2009 installert 2VK hjå alle kundar (så godt som). Dermed kan Hemsedal Energi risikere å måtte gjera arbeidet ei gong til, utan at våre relativt nye målarar er ferdig avskrivi. Hemsedal Energi KF…

Fjernstyring – linjebrytere

Det er pr. juni 2009 ferdigstilt planlagte monteringer av fjernstyrte linjebrytere ved Hallinggolf, Eikre, Gravset, Båsstøkrysset, Hustadhago, Bekkestad vest, Brekkheim, Skjøyten og Liostova (2 stk) Desse investeringane er ein del i ein større plan for å redusere utkoplingstida i feilsituasjonar. Desse utskiftingane har medført straumstans i aktuelle områder i kortere periodar, men tek sikte på å…