Prisar pr. 01.01.2016 – alle prisar eks. mva.
(Berre aktuelt dersom vi har ledig tid)
Arbeidsløn – pris pr. time (avrunda til næraste halv-time):

Montørar  Normal arbeidstid kr. 430,-
Utanom arbeidstid kr. 550,-
Driftsingeniør Prosjekteringsarbeid kr. 650,-
Øvrig personell Timeløn + sosiale kostnader + 10% påslag

Tenester

Asfaltskjærar frammøte kr. 750,- + kr. 65,-/skjæremeter
Lastebilar kr.650,- pr. time – inkl. montør – sjåfør
Gravemaskin kr. 650,- pr. time – inkl. montør – sjåfør
Saging av tre oppmøte kr. 500,- + kr. 430,- pr. time
Prosjektering for andre – kr. 650,- pr. time
Byggestraumkasser opp- og nedtaking av byggestramkasser – kr. 1.500,- pr. tilfelle
Kabel-peiling av private kabler – frammøte kr. 500,- + kr. 430,- pr.time
Stenging-/påkopl. Kr. 1.000,- pr. tilfelle (på forespørsel fra kunde er prisen kr. 1.500)

Minste pris for fakturering er kr. 215,-.

Varer
Varer vert fakturert etter innkjøpspris med påslag av 20%.

Minste utleigepris
For anna utstyr er minste utleigepris kr. 150,- pr. tilfelle

Materiell / Maskiner
– Lastebilar
– Bakmontert kran 4,5 t/m
– Bakmontert kran 23 t/m
– Mannskapskorg, rekkevidde 20 m.