Nettleigeprisar frå 01.01.2021 kan du sjå her

Prisar frå 01.01.2021:

Kundar utan effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning <= 125 A NH4 2.625,00 kr./år 53,36 øre/kWh
Fritidsbustader <= 125 A NH4F 3.875,00 kr./år 53,36 øre/kWh
Jordbruk <= 125 A NJ 2.625,00 kr./år 53,36 øre/kWh
Industri og næring <= 125 A NT4 3.625,00 kr./år 52,11 øre/kWh
Byggestraumskasser <= 125 A NT5 4.375,00 kr./år 53,36 øre/kWh
Kundar med effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning > 125 A NH4 2.625,00 kr./år 31,49 øre/kWh
Fritidsbustader > 125 A NH4F 3.875,00 kr./år 31,49 øre/kWh
Jordbruk > 125 A NJ 2.625,00 kr./år 31,49 øre/kWh
Uprioritert > 125 A NTIL 2.625,00 kr./år 31,49 øre/kWh
Industri og næring > 125 A NT4 3.625,00 kr./år 30,24 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år Effekt 0-200kW Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt 487,50 kr/kW/år 487,50 kr/kW/år

 

Avgift Energifondet for hushaldning og fritidsbustader – 1,0 øre/kWh eks.mva , 1,25 øre/kWh inkl. mva er inklusiv i nettariffen  sitt energiledd.

Avgift Energifondet for næring – kr. 800 pr. år eks.mva , kr. 1000 pr. år inkl. mva. er inklusiv i nettariffen sitt fastledd.

Forbruksavgift 16,69 øre/kWh  , 20,86 øre/kWh inkl. mva.

Grensa på 125A gjeld ved 230V – for 400V er grensa 80A

Ta kontakt med Hemsedal Energi før bygging av bustad, hytte eller næringseigedom for nærare informasjon om anleggstilskot.

Til/fråkobling av byggestraumkasse koster kr. 1.700 + mva. Flytting av kasse koster kr. 1.000 + mva.

Overføringsanlegg Hemsedal Energi AS får hovudmengda av sin kraft frå Hemsil1-anlegget til E-CO Energi AS. Det er også ein del mindre uttak frå E-CO Energi AS sine andre anlegg på ymse stader i Hemsedal. I tillegg er det utveksling til Valdres Energi AS og Hallingdal Kraftnett AS sine nett.

Sekundærstasjonar Hemsedal Energi AS har 3 sekundærstasjonar; Holdemoen (66/22 kV – 30 MVA), Svøo (66/22 kV – 10 MVA) og Langeset (66/22 Kv – 7 MVA).

 

 

HISTORIKK:

Prisar frå 01.01.2020:

Kundar utan effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning <= 125 A NH4 2.437,50 kr./år 52,66 øre/kWh
Fritidsbustader <= 125 A NH4F 3.750,00 kr./år 52,66 øre/kWh
Jordbruk <= 125 A NJ 2.437,50 kr./år 52,66 øre/kWh
Industri og næring <= 125 A NT4 3.437,50 kr./år 51,41 øre/kWh
Byggestraumskasser <= 125 A NT5 4.375,00 kr./år 52,66 øre/kWh
Kundar med effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning > 125 A NH4 2.437,50 kr./år 30,79 øre/kWh
Fritidsbustader > 125 A NH4F 3.750,00 kr./år 30,79 øre/kWh
Jordbruk > 125 A NJ 2.437,50 kr./år 30,79 øre/kWh
Uprioritert > 125 A NTIL 2.437,50 kr./år 30,79 øre/kWh
Industri og næring > 125 A NT4 3.437,50 kr./år 29,54 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år Effekt 0-200kW Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt 487,50 kr/kW/år 487,50 kr/kW/år

 

Prisar nettleige frå 01.01.2019:

Kundar utan effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning <= 125 A NH4 2.250,00 kr./år 52,29 øre/kWh
Fritidsbustader <= 125 A NH4F 4.000,00 kr./år 52,29 øre/kWh
Jordbruk <= 125 A NJ 2.250,00 kr./år 52,29 øre/kWh
Industri og næring <= 125 A NT4 3.250,00 kr./år 51,04 øre/kWh
Byggestraumskasser <= 125 A NT5 4.000,00 kr./år 52,29 øre/kWh
Kundar med effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning > 125 A NH4 2.250,00 kr./år 34,16 øre/kWh
Fritidsbustader > 125 A NH4F 4.000,00 kr./år 34,16 øre/kWh
Jordbruk > 125 A NJ 2.250,00 kr./år 34,16 øre/kWh
Uprioritert > 125 A NTIL 2.250,00 kr./år 34,16 øre/kWh
Industri og næring > 125 A NT4 3.250,00 kr./år 32,91 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år Effekt 0-200kW Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt 300,00 kr/kW/år 225,00 kr/kW/år

 

Prisar nettleige frå 01.01.2018.

Kundar utan effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning <= 125 A NH4 2.250,00 kr./år 53,23 øre/kWh
Fritidsbustader <= 125 A NH4F 4.000,00 kr./år 53,23 øre/kWh
Jordbruk <= 125 A NJ 2.250,00 kr./år 53,23 øre/kWh
Industri og næring <= 125 A NT4 3.250,00 kr./år 51,98 øre/kWh
Byggestraumskasser <= 125 A NT5 4.000,00 kr./år 53,23 øre/kWh
Kundar med effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning > 125 A NH4 2.250,00 kr./år 35,10 øre/kWh
Fritidsbustader > 125 A NH4F 4.000,00 kr./år 35,10 øre/kWh
Jordbruk > 125 A NJ 2.250,00 kr./år 35,10 øre/kWh
Uprioritert > 125 A NTIL 2.250,00 kr./år 35,10 øre/kWh
Industri og næring > 125 A NT4 3.250,00 kr./år 33,85 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år Effekt 0-200kW Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt 300,00 kr/kW/år 225,00 kr/kW/år

 

Prisar nettleige frå 01.01.2017.

Kundar utan effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning <= 125 A NH4 1.875,00 kr./år 52,90 øre/kWh
Fritidsbustader <= 125 A NH4F 3.750,00 kr./år 52,90 øre/kWh
Jordbruk <= 125 A NJ 1.875,00 kr./år 52,90 øre/kWh
Industri og næring <= 125 A NT4 2.875,00 kr./år 51,65 øre/kWh
Byggestraumskasser <= 125 A NT5 4.000,00 kr./år 52,90 øre/kWh
Kundar med effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning > 125 A NH4 1.875,00 kr./år 34,78 øre/kWh
Fritidsbustader > 125 A NH4F 3.750,00 kr./år 34,78 øre/kWh
Jordbruk > 125 A NJ 1.875,00 kr./år 34,78 øre/kWh
Uprioritert > 125 A NTIL 1.875,00 kr./år 34,78 øre/kWh
Industri og næring > 125 A NT4 2.875,00 kr./år 33,53 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år Effekt 0-200kW Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt 300,00 kr/kW/år 225,00 kr/kW/år

.

Prisar – Nettleige frå 01.01.2016

Kundar utan effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning <= 125 A NH4 1.875,00 kr./år 52,50 øre/kWh
Fritidsbustader <= 125 A NH4F 3.750,00 kr./år 52,50 øre/kWh
Jordbruk <= 125 A NJ 1.875,00 kr./år 52,50 øre/kWh
Industri og næring <= 125 A NT4 2.875,00 kr./år 51,25 øre/kWh
Byggestraumskasser <= 125 A NT5 4.000,00 kr./år 52,50 øre/kWh
Kundar med effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning > 125 A NH4 1.875,00 kr./år 34,38 øre/kWh
Fritidsbustader > 125 A NH4F 3.750,00 kr./år 34,38 øre/kWh
Jordbruk > 125 A NJ 1.875,00 kr./år 34,38 øre/kWh
Uprioritert > 125 A NTIL 1.875,00 kr./år 34,38 øre/kWh
Industri og næring > 125 A NT4 2.875,00 kr./år 33,13 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år Effekt 0-200kW Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt 300,00 kr/kW/år 225,00 kr/kW/år

 

Prisar – Nettleige frå 01.01.2015

Kundar utan effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning <= 125 A NH4 1.875,00 kr./år 49,56 øre/kWh
Fritidsbustader <= 125 A NH4F 3.750,00 kr./år 49,56 øre/kWh
Jordbruk <= 125 A NJ 1.875,00 kr./år 49,56 øre/kWh
Industri og næring <= 125 A NT4 2.875,00 kr./år 48,31 øre/kWh
Byggestraumskasser <= 125 A NT5 4.000,00 kr./år 49,56 øre/kWh
Kundar med effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning > 125 A NH4 1.875,00 kr./år 31,44 øre/kWh
Fritidsbustader > 125 A NH4F 3.750,00 kr./år 31,44 øre/kWh
Jordbruk > 125 A NJ 1.875,00 kr./år 31,44 øre/kWh
Uprioritert > 125 A NTIL 1.875,00 kr./år 31,44 øre/kWh
Industri og næring > 125 A NT4 2.875,00 kr./år 30,19 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år Effekt 0-200kW Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt 275,00 kr/kW/år 200,00 kr/kW/år

Prisar – Nettleige frå 01.01.2014

Kundar utan effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning <= 125 A NH4 1.875,00 kr./år 47,36 øre/kWh
Fritidsbustader <= 125 A NH4F 3.750,00 kr./år 47,36 øre/kWh
Jordbruk <= 125 A NJ 1.875,00 kr./år 47,36 øre/kWh
Industri og næring <= 125 A NT4 2.875,00 kr./år 46,11 øre/kWh
Byggestraumskasser <= 125 A NT5 4.000,00 kr./år 47,36 øre/kWh
Kundar med effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning > 125 A NH4 1.875,00 kr./år 29,86 øre/kWh
Fritidsbustader > 125 A NH4F 3.750,00 kr./år 29,86 øre/kWh
Jordbruk > 125 A NJ 1.875,00 kr./år 29,86 øre/kWh
Uprioritert > 125 A NTIL 1.875,00 kr./år 29,86 øre/kWh
Industri og næring > 125 A NT4 2.875,00 kr./år 28,61 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år Effekt 0-200kW Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt 275,00 kr/kW/år 200,00 kr/kW/år

Prisar – Nettleige frå 01.01.2013

Kundar utan effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning <= 125 A NH4 1.875,00 kr./år 45,76 øre/kWh
Fritidsbustader <= 125 A NH4F 3.750,00 kr./år 45,76 øre/kWh
Jordbruk <= 125 A NJ 1.875,00 kr./år 45,76 øre/kWh
Industri og næring <= 125 A NT4 1.875,00 kr./år 45,76 øre/kWh
Byggestraumskasser <= 125 A NT5 4.000,00 kr./år 45,76 øre/kWh
Kundar med effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning > 125 A NH4 1.875,00 kr./år 28,26 øre/kWh
Fritidsbustader > 125 A NH4F 3.750,00 kr./år 28,26 øre/kWh
Jordbruk > 125 A NJ 1.875,00 kr./år 28,26 øre/kWh
Uprioritert > 125 A NTIL 1.875,00 kr./år 28,26 øre/kWh
Industri og næring > 125 A NT4 1.250,00 kr./år 27,99 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år Effekt 0-200kW Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt 275,00 kr/kW/år 200,00 kr/kW/år

Prisar – Nettleige frå 01.01.2012

Kundar utan effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning <= 125 A NH4 1.250,00 kr./år 45,49 øre/kWh
Fritidsbustader <= 125 A NH4F 2.500,00 kr./år 45,49 øre/kWh
Jordbruk <= 125 A NJ 1.250,00 kr./år 45,49 øre/kWh
Industri og næring <= 125 A NT4 1.250,00 kr./år 45,49 øre/kWh
Byggestraumskasser <= 125 A NT5 4.000,00 kr./år 45,49 øre/kWh
Kundar med effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning > 125 A NH4 1.250,00 kr./år 27,99 øre/kWh
Fritidsbustader > 125 A NH4F 2.500,00 kr./år 27,99 øre/kWh
Jordbruk > 125 A NJ 1.250,00 kr./år 27,99 øre/kWh
Uprioritert > 125 A NTIL 1.250,00 kr./år 27,99 øre/kWh
Industri og næring > 125 A NT4 1.250,00 kr./år 27,99 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år Effekt 0-200kW Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt 275,00 kr/kW/år 200,00 kr/kW/år

Prisar – Nettleige frå 01.01.2011

Kundar utan effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning <= 125 A NH4 1.250,00 kr./år 44,01 øre/kWh
Fritidsbustader <= 125 A NH4F 2.500,00 kr./år 44,01 øre/kWh
Jordbruk <= 125 A NJ 1.250,00 kr./år 44,01 øre/kWh
Industri og næring <= 125 A NT4 1.250,00 kr./år 44,01 øre/kWh
Byggestraumskasser <= 125 A NT5 4.000,00 kr./år 44,01 øre/kWh
Kundar med effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning > 125 A NH4 1.250,00 kr./år 27,14 øre/kWh
Fritidsbustader > 125 A NH4F 2.500,00 kr./år 27,14 øre/kWh
Jordbruk > 125 A NJ 1.250,00 kr./år 27,14 øre/kWh
Uprioritert > 125 A NTIL 1.250,00 kr./år 27,14 øre/kWh
Industri og næring > 125 A NT4 1.250,00 kr./år 27,14 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år Effekt 0-200kW Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt 275,00 kr/kW/år 200,00 kr/kW/år

Prisar – Nettleige frå 01.01.2010

Kundar utan effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning <= 125 A NH4 1.250,00 kr./år 40,01 øre/kWh
Fritidsbustader <= 125 A NH4F 2.500,00 kr./år 40,01 øre/kWh
Jordbruk <= 125 A NJ 1.250,00 kr./år 40,01 øre/kWh
Industri og næring <= 125 A NT4 1.250,00 kr./år 40,01 øre/kWh
Byggestraumskasser <= 125 A NT5 4.000,00 kr./år 40,01 øre/kWh
Kundar med effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning > 125 A NH4 1.250,00 kr./år 25,64 øre/kWh
Fritidsbustader > 125 A NH4F 2.500,00 kr./år 25,64 øre/kWh
Jordbruk > 125 A NJ 1.250,00 kr./år 25,64 øre/kWh
Uprioritert > 125 A NTIL 1.250,00 kr./år 25,64 øre/kWh
Industri og næring > 125 A NT4 1.250,00 kr./år 25,64 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år Effekt 0-200kW Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt 275,00 kr/kW/år 200,00 kr/kW/år

Prisar – Nettleige frå 01.01.2009

Kundar utan effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning <= 125 A NH4 1.250,00 kr./år 38,53 øre/kWh
Fritidsbustader <= 125 A NH4F 2.375,00 kr./år 38,53 øre/kWh
Jordbruk <= 125 A NJ 1.250,00 kr./år 38,53 øre/kWh
Industri og næring <= 125 A NT4 1.250,00 kr./år 38,53 øre/kWh
Byggestraumskasser <= 125 A NT5 4.000,00 kr./år 38,53 øre/kWh
Kundar med effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning > 125 A NH4 1.250,00 kr./år 24,78 øre/kWh
Fritidsbustader > 125 A NH4F 2.375,00 kr./år 24,78 øre/kWh
Jordbruk > 125 A NJ 1.250,00 kr./år 24,78 øre/kWh
Uprioritert > 125 A NTIL 1.250,00 kr./år 24,78 øre/kWh
Industri og næring > 125 A NT4 1.250,00 kr./år 24,78 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år Effekt 0-200kW Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt 275,00 kr/kW/år 200,00 kr/kW/år

Prisar – Nettleige frå 01.01.2008

Kundar utan effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning <= 125 A NH4 1.625,00 kr./år 34,88 øre/kWh
Fritidsbustader <= 125 A NH4F 1.625,00 kr./år 34,88 øre/kWh
Jordbruk <= 125 A NJ 1.625,00 kr./år 34,88 øre/kWh
Industri og næring <= 125 A NT4 1.625,00 kr./år 34,88 øre/kWh
Byggestraumskasser <= 125 A NT5 4.005,00 kr./år 34,88 øre/kWh
Kundar med effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning > 125 A NH4 1.625,00 kr./år 24,38 øre/kWh
Fritidsbustader > 125 A NH4F 1.625,00 kr./år 24,38 øre/kWh
Jordbruk > 125 A NJ 1.625,00 kr./år 24,38 øre/kWh
Uprioritert > 125 A NTIL 1.625,00 kr./år 24,38 øre/kWh
Industri og næring > 125 A NT4 1.625,00 kr./år 24,38 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år Effekt 0-200kW Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt 275,00 kr/kW/år 200,00 kr/kW/år

Prisar Nettleige frå 01.01.2007:

Kundar utan effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning <= 125 A NH4 1.625,00 kr./år 34,66 øre/kWh
Fritidsbustader <= 125 A NH4F 1.625,00 kr./år 34,66 øre/kWh
Jordbruk <= 125 A NJ 1.625,00 kr./år 34,66 øre/kWh
Industri og næring <= 125 A NT4 1.625,00 kr./år 34,66 øre/kWh
Byggestraumskasser <= 125 A NT5 4.005,00 kr./år 34,66 øre/kWh
Kundar med effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning > 125 A NH4 1.625,00 kr./år 24,04 øre/kWh
Fritidsbustader > 125 A NH4F 1.625,00 kr./år 24,04 øre/kWh
Jordbruk > 125 A NJ 1.625,00 kr./år 24,04 øre/kWh
Uprioritert > 125 A NTIL 1.625,00 kr./år 24,04 øre/kWh
Industri og næring > 125 A NT4 1.625,00 kr./år 24,04 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år Effekt 0-200kW Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt 312,50 kr/kW/år 250,00 kr/kW/år