Nettleigeprisar frå 01.01.2019 kan du sjå her

Prisar frå 01.01.2019:

Kundar utan effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning <= 125 A NH4 2.250,00 kr./år 52,29 øre/kWh
Fritidsbustader <= 125 A NH4F 4.000,00 kr./år 52,29 øre/kWh
Jordbruk <= 125 A NJ 2.250,00 kr./år 52,29 øre/kWh
Industri og næring <= 125 A NT4 3.250,00 kr./år 51,04 øre/kWh
Byggestraumskasser <= 125 A NT5 4.000,00 kr./år 52,29 øre/kWh
Kundar med effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning > 125 A NH4 2.250,00 kr./år 34,16 øre/kWh
Fritidsbustader > 125 A NH4F 4.000,00 kr./år 34,16 øre/kWh
Jordbruk > 125 A NJ 2.250,00 kr./år 34,16 øre/kWh
Uprioritert > 125 A NTIL 2.250,00 kr./år 34,16 øre/kWh
Industri og næring > 125 A NT4 3.250,00 kr./år 32,91 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år Effekt 0-200kW Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt 300,00 kr/kW/år 225,00 kr/kW/år

Avgift Energifondet for hushaldning og fritidsbustader – 1,0 øre/kWh eks.mva , 1,25 øre/kWh inkl. mva er inklusiv i nettariffen  sitt energiledd.

Avgift Energifondet for næring – kr. 800 pr. år eks.mva , kr. 1000 pr. år inkl. mva. er inklusiv i nettariffen sitt fastledd.

Forbruksavgift 15,83 øre/kWh  , 19,79 øre/kWh inkl. mva.

Grensa på 125A gjeld ved 230V – for 400V er grensa 80A

Ta kontakt med Hemsedal Energi før bygging av bustad, hytte eller næringseigedom for nærare informasjon om anleggstilskot.

Overføringsanlegg Hemsedal Energi AS får hovudmengda av sin kraft frå Hemsil1-anlegget til E-CO Energi AS. Det er også ein del mindre uttak frå E-CO Energi AS sine andre anlegg på ymse stader i Hemsedal. I tillegg er det utveksling til Valdres Energi AS og Hallingdal Kraftnett AS sine nett.

Sekundærstasjonar Hemsedal Energi AS har 3 sekundærstasjonar; Holdemoen (66/22 kV – 30 MVA), Svøo (66/22 kV – 10 MVA) og Langeset (66/22 Kv – 7 MVA).

 

 

HISTORIKK:

Prisar nettleige frå 01.01.2018.

Kundar utan effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning <= 125 A NH4 2.250,00 kr./år 53,23 øre/kWh
Fritidsbustader <= 125 A NH4F 4.000,00 kr./år 53,23 øre/kWh
Jordbruk <= 125 A NJ 2.250,00 kr./år 53,23 øre/kWh
Industri og næring <= 125 A NT4 3.250,00 kr./år 51,98 øre/kWh
Byggestraumskasser <= 125 A NT5 4.000,00 kr./år 53,23 øre/kWh
Kundar med effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning > 125 A NH4 2.250,00 kr./år 35,10 øre/kWh
Fritidsbustader > 125 A NH4F 4.000,00 kr./år 35,10 øre/kWh
Jordbruk > 125 A NJ 2.250,00 kr./år 35,10 øre/kWh
Uprioritert > 125 A NTIL 2.250,00 kr./år 35,10 øre/kWh
Industri og næring > 125 A NT4 3.250,00 kr./år 33,85 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år Effekt 0-200kW Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt 300,00 kr/kW/år 225,00 kr/kW/år

 

Prisar nettleige frå 01.01.2017.

Kundar utan effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning <= 125 A NH4 1.875,00 kr./år 52,90 øre/kWh
Fritidsbustader <= 125 A NH4F 3.750,00 kr./år 52,90 øre/kWh
Jordbruk <= 125 A NJ 1.875,00 kr./år 52,90 øre/kWh
Industri og næring <= 125 A NT4 2.875,00 kr./år 51,65 øre/kWh
Byggestraumskasser <= 125 A NT5 4.000,00 kr./år 52,90 øre/kWh
Kundar med effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning > 125 A NH4 1.875,00 kr./år 34,78 øre/kWh
Fritidsbustader > 125 A NH4F 3.750,00 kr./år 34,78 øre/kWh
Jordbruk > 125 A NJ 1.875,00 kr./år 34,78 øre/kWh
Uprioritert > 125 A NTIL 1.875,00 kr./år 34,78 øre/kWh
Industri og næring > 125 A NT4 2.875,00 kr./år 33,53 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år Effekt 0-200kW Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt 300,00 kr/kW/år 225,00 kr/kW/år

.

Prisar – Nettleige frå 01.01.2016

Kundar utan effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning <= 125 A NH4 1.875,00 kr./år 52,50 øre/kWh
Fritidsbustader <= 125 A NH4F 3.750,00 kr./år 52,50 øre/kWh
Jordbruk <= 125 A NJ 1.875,00 kr./år 52,50 øre/kWh
Industri og næring <= 125 A NT4 2.875,00 kr./år 51,25 øre/kWh
Byggestraumskasser <= 125 A NT5 4.000,00 kr./år 52,50 øre/kWh
Kundar med effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning > 125 A NH4 1.875,00 kr./år 34,38 øre/kWh
Fritidsbustader > 125 A NH4F 3.750,00 kr./år 34,38 øre/kWh
Jordbruk > 125 A NJ 1.875,00 kr./år 34,38 øre/kWh
Uprioritert > 125 A NTIL 1.875,00 kr./år 34,38 øre/kWh
Industri og næring > 125 A NT4 2.875,00 kr./år 33,13 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år Effekt 0-200kW Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt 300,00 kr/kW/år 225,00 kr/kW/år

 

Prisar – Nettleige frå 01.01.2015

Kundar utan effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning <= 125 A NH4 1.875,00 kr./år 49,56 øre/kWh
Fritidsbustader <= 125 A NH4F 3.750,00 kr./år 49,56 øre/kWh
Jordbruk <= 125 A NJ 1.875,00 kr./år 49,56 øre/kWh
Industri og næring <= 125 A NT4 2.875,00 kr./år 48,31 øre/kWh
Byggestraumskasser <= 125 A NT5 4.000,00 kr./år 49,56 øre/kWh
Kundar med effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning > 125 A NH4 1.875,00 kr./år 31,44 øre/kWh
Fritidsbustader > 125 A NH4F 3.750,00 kr./år 31,44 øre/kWh
Jordbruk > 125 A NJ 1.875,00 kr./år 31,44 øre/kWh
Uprioritert > 125 A NTIL 1.875,00 kr./år 31,44 øre/kWh
Industri og næring > 125 A NT4 2.875,00 kr./år 30,19 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år Effekt 0-200kW Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt 275,00 kr/kW/år 200,00 kr/kW/år

Prisar – Nettleige frå 01.01.2014

Kundar utan effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning <= 125 A NH4 1.875,00 kr./år 47,36 øre/kWh
Fritidsbustader <= 125 A NH4F 3.750,00 kr./år 47,36 øre/kWh
Jordbruk <= 125 A NJ 1.875,00 kr./år 47,36 øre/kWh
Industri og næring <= 125 A NT4 2.875,00 kr./år 46,11 øre/kWh
Byggestraumskasser <= 125 A NT5 4.000,00 kr./år 47,36 øre/kWh
Kundar med effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning > 125 A NH4 1.875,00 kr./år 29,86 øre/kWh
Fritidsbustader > 125 A NH4F 3.750,00 kr./år 29,86 øre/kWh
Jordbruk > 125 A NJ 1.875,00 kr./år 29,86 øre/kWh
Uprioritert > 125 A NTIL 1.875,00 kr./år 29,86 øre/kWh
Industri og næring > 125 A NT4 2.875,00 kr./år 28,61 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år Effekt 0-200kW Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt 275,00 kr/kW/år 200,00 kr/kW/år

Prisar – Nettleige frå 01.01.2013

Kundar utan effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning <= 125 A NH4 1.875,00 kr./år 45,76 øre/kWh
Fritidsbustader <= 125 A NH4F 3.750,00 kr./år 45,76 øre/kWh
Jordbruk <= 125 A NJ 1.875,00 kr./år 45,76 øre/kWh
Industri og næring <= 125 A NT4 1.875,00 kr./år 45,76 øre/kWh
Byggestraumskasser <= 125 A NT5 4.000,00 kr./år 45,76 øre/kWh
Kundar med effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning > 125 A NH4 1.875,00 kr./år 28,26 øre/kWh
Fritidsbustader > 125 A NH4F 3.750,00 kr./år 28,26 øre/kWh
Jordbruk > 125 A NJ 1.875,00 kr./år 28,26 øre/kWh
Uprioritert > 125 A NTIL 1.875,00 kr./år 28,26 øre/kWh
Industri og næring > 125 A NT4 1.250,00 kr./år 27,99 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år Effekt 0-200kW Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt 275,00 kr/kW/år 200,00 kr/kW/år

Prisar – Nettleige frå 01.01.2012

Kundar utan effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning <= 125 A NH4 1.250,00 kr./år 45,49 øre/kWh
Fritidsbustader <= 125 A NH4F 2.500,00 kr./år 45,49 øre/kWh
Jordbruk <= 125 A NJ 1.250,00 kr./år 45,49 øre/kWh
Industri og næring <= 125 A NT4 1.250,00 kr./år 45,49 øre/kWh
Byggestraumskasser <= 125 A NT5 4.000,00 kr./år 45,49 øre/kWh
Kundar med effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning > 125 A NH4 1.250,00 kr./år 27,99 øre/kWh
Fritidsbustader > 125 A NH4F 2.500,00 kr./år 27,99 øre/kWh
Jordbruk > 125 A NJ 1.250,00 kr./år 27,99 øre/kWh
Uprioritert > 125 A NTIL 1.250,00 kr./år 27,99 øre/kWh
Industri og næring > 125 A NT4 1.250,00 kr./år 27,99 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år Effekt 0-200kW Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt 275,00 kr/kW/år 200,00 kr/kW/år

Prisar – Nettleige frå 01.01.2011

Kundar utan effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning <= 125 A NH4 1.250,00 kr./år 44,01 øre/kWh
Fritidsbustader <= 125 A NH4F 2.500,00 kr./år 44,01 øre/kWh
Jordbruk <= 125 A NJ 1.250,00 kr./år 44,01 øre/kWh
Industri og næring <= 125 A NT4 1.250,00 kr./år 44,01 øre/kWh
Byggestraumskasser <= 125 A NT5 4.000,00 kr./år 44,01 øre/kWh
Kundar med effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning > 125 A NH4 1.250,00 kr./år 27,14 øre/kWh
Fritidsbustader > 125 A NH4F 2.500,00 kr./år 27,14 øre/kWh
Jordbruk > 125 A NJ 1.250,00 kr./år 27,14 øre/kWh
Uprioritert > 125 A NTIL 1.250,00 kr./år 27,14 øre/kWh
Industri og næring > 125 A NT4 1.250,00 kr./år 27,14 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år Effekt 0-200kW Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt 275,00 kr/kW/år 200,00 kr/kW/år

Prisar – Nettleige frå 01.01.2010

Kundar utan effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning <= 125 A NH4 1.250,00 kr./år 40,01 øre/kWh
Fritidsbustader <= 125 A NH4F 2.500,00 kr./år 40,01 øre/kWh
Jordbruk <= 125 A NJ 1.250,00 kr./år 40,01 øre/kWh
Industri og næring <= 125 A NT4 1.250,00 kr./år 40,01 øre/kWh
Byggestraumskasser <= 125 A NT5 4.000,00 kr./år 40,01 øre/kWh
Kundar med effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning > 125 A NH4 1.250,00 kr./år 25,64 øre/kWh
Fritidsbustader > 125 A NH4F 2.500,00 kr./år 25,64 øre/kWh
Jordbruk > 125 A NJ 1.250,00 kr./år 25,64 øre/kWh
Uprioritert > 125 A NTIL 1.250,00 kr./år 25,64 øre/kWh
Industri og næring > 125 A NT4 1.250,00 kr./år 25,64 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år Effekt 0-200kW Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt 275,00 kr/kW/år 200,00 kr/kW/år

Prisar – Nettleige frå 01.01.2009

Kundar utan effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning <= 125 A NH4 1.250,00 kr./år 38,53 øre/kWh
Fritidsbustader <= 125 A NH4F 2.375,00 kr./år 38,53 øre/kWh
Jordbruk <= 125 A NJ 1.250,00 kr./år 38,53 øre/kWh
Industri og næring <= 125 A NT4 1.250,00 kr./år 38,53 øre/kWh
Byggestraumskasser <= 125 A NT5 4.000,00 kr./år 38,53 øre/kWh
Kundar med effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning > 125 A NH4 1.250,00 kr./år 24,78 øre/kWh
Fritidsbustader > 125 A NH4F 2.375,00 kr./år 24,78 øre/kWh
Jordbruk > 125 A NJ 1.250,00 kr./år 24,78 øre/kWh
Uprioritert > 125 A NTIL 1.250,00 kr./år 24,78 øre/kWh
Industri og næring > 125 A NT4 1.250,00 kr./år 24,78 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år Effekt 0-200kW Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt 275,00 kr/kW/år 200,00 kr/kW/år

Prisar – Nettleige frå 01.01.2008

Kundar utan effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning <= 125 A NH4 1.625,00 kr./år 34,88 øre/kWh
Fritidsbustader <= 125 A NH4F 1.625,00 kr./år 34,88 øre/kWh
Jordbruk <= 125 A NJ 1.625,00 kr./år 34,88 øre/kWh
Industri og næring <= 125 A NT4 1.625,00 kr./år 34,88 øre/kWh
Byggestraumskasser <= 125 A NT5 4.005,00 kr./år 34,88 øre/kWh
Kundar med effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning > 125 A NH4 1.625,00 kr./år 24,38 øre/kWh
Fritidsbustader > 125 A NH4F 1.625,00 kr./år 24,38 øre/kWh
Jordbruk > 125 A NJ 1.625,00 kr./år 24,38 øre/kWh
Uprioritert > 125 A NTIL 1.625,00 kr./år 24,38 øre/kWh
Industri og næring > 125 A NT4 1.625,00 kr./år 24,38 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år Effekt 0-200kW Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt 275,00 kr/kW/år 200,00 kr/kW/år

Prisar Nettleige frå 01.01.2007:

Kundar utan effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning <= 125 A NH4 1.625,00 kr./år 34,66 øre/kWh
Fritidsbustader <= 125 A NH4F 1.625,00 kr./år 34,66 øre/kWh
Jordbruk <= 125 A NJ 1.625,00 kr./år 34,66 øre/kWh
Industri og næring <= 125 A NT4 1.625,00 kr./år 34,66 øre/kWh
Byggestraumskasser <= 125 A NT5 4.005,00 kr./år 34,66 øre/kWh
Kundar med effektavgift Fastbeløp Energiledd
Hushaldning > 125 A NH4 1.625,00 kr./år 24,04 øre/kWh
Fritidsbustader > 125 A NH4F 1.625,00 kr./år 24,04 øre/kWh
Jordbruk > 125 A NJ 1.625,00 kr./år 24,04 øre/kWh
Uprioritert > 125 A NTIL 1.625,00 kr./år 24,04 øre/kWh
Industri og næring > 125 A NT4 1.625,00 kr./år 24,04 øre/kWh
Effektprisar kr/kW/år Effekt 0-200kW Effekt > 200kW
Alle kundegrupper med effekt 312,50 kr/kW/år 250,00 kr/kW/år