Hemsedal Energi AS – nett – er ansvarleg for å overføre kraft til din heim, di hytte eller din verksemd i Hemsedal Kommune.

dsc_0743

Pr. 2020 har vi 4466 kunder, av desse er 2596 fritidseigedommar og 954 hushaldningskundar.

Vi gjer alt vi kan for å levere straum til deg – heile døgnet – heile året!

Ved melding av feil ring vår vakttelefon 32 05 98 80

 

Tilsette:

Administrasjon:

Namn Tittel Tlf.nr Mobil E-post-adresse
Per Gunnar Markegård Dagleg leiar 31408883 917 55 868 per-gunnar@hemsedal-energi.no
Roar Ulviksbakken Nettsjef 31408885 913 42 210 roar@hemsedal-energi.no
Marit Brenno Kundebehandlar 31408880 414 13 105 marit@hemsedal-energi.no
Kari Guri Haugo Kundebehandlar 31408882 416 39 258  kari@hemsedal-energi.no

Øvrige tilsette:
Tronn Inge Tuv – Overmontør – tronn@hemsedal-energi.no

Magne Lien – Montørformann – magne@hemsedal-energi.no

Ragnar Lien – Energimontør –  ragnar@hemsedal-energi.no

Jan Helge Tuv – Energimontør – montor@hemsedal-energi.no

Helmut Falk – Målermontør – helmut@hemsedal-energi.no

Per Kristian Vissebråten Haraldsen – Energimontør –  per-kristian@hemsedal-energi.no

Eirik Hølto – Energimontør – eirik@hemsedal-energi.no

Vemund Lien – Lærling – vemund@hemsedal-energi.no