Dersom ein kunde oppleverer eit strømbrudd som varer 12 timer eller meir,har kunden krav på utbetaling frå nettselskapet.

Kunden må sjølv fremme kravet til sitt nettselskap.

Satsene er som følger:

  1. Kr.  600 for avbrudd over 12 timer til og med 24 timer.
  2. Kr.1.400 for avbrudd over 24 timer til og med 48 timer.
  3. Kr.2.700 for avbrudd over 48 timer til og med 72 timer.

For avbrudd over 72 timer skal det gis eit tillegg på kr. 1.300 for kvar nye påbegynte tjuefemtimers periode avbruddet varer.

For fritidsboliger kan eit samla årleg krav ikkje overstige forventa innbetalt nettleige for inneverande år. Forventa innbetalt nettleige er forventa årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldande sats for energileddet i tillegg til fastleddet.