Det Lokale Eltilsyn (DLE) er ein del av det offentlege tilsynsapparatet for elsikkerheit. Tilsynsvirksomheiten drives på vegne av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).

http://www.dsb.no

Hemsedal Energi har avtale med Norsk Elsikkerhetskontroll AS i Bergen om gjennomføring av tilsyn.  http://noelko.no

Les meir om DLE på elsikkerhetsportalen:
http://elsikkerhetsportalen.no/

Kontaktperson Hemsedal Energi:
Roar Ulviksbakken , tlf.:913 42 210 , roar@hemsedal-energi.no