26.06.2017: Utfall i heile Hemsedal på grunn av feil på sentralnettet til Statnett. Straumen var borte frå kl.14:33 til kl.15:36.

____________________________________________________________________________________________________________________

27.05.2016: Utfall Eikredammen-Eikre-Aalrust og heile Lykkjaområde innafor Vanneviken kl. 16:34. Mislykka prøvekobling. Seksjonsvis innkobling vellykka. Forsyning gjenoppretta til alle kunder kl. 17:32. Befaring av området Markegårdslia-Jonstølane-Heimskar vart igangsatt , men ingen feil funne.

28.05.2016: Same utfall som dagen før kl. 05:56. Mislykka prøvekobling. Seksjonsvis innkobling vellykka. Forsyning gjenoppretta til alle kunder kl. 06:32. Forsyning Eikre-Eikredammen lagt om til Gol.

Nytt utfall Aalrust og område innafor Vanneviken kl. 07:56. Feilsøking igangsett. Forsyning gjenoppretta til alle kunder kl. 09:49 bortsett frå kunder på strekningen Dokki-Nøreli. Feilen var vanskeleg å lokalisere ,men vart til slutt funne og reparert og alle kunder innkobla kl. 12:47.


26.04.2016: Straumbrot i store deler av Hemsedal untatt Eikre , Aalrust og Lykkja. Straumen var borte frå ca.14.32 til ca. 14.48.

Årsaken var trefelling på 66 kV lina.


29.01.2016: Ekstremværet «Tor»

Ca.kl.21:30 Straumen er borte i områdene Halbjørhus-Langehaug-Båstø-Skolt-Gravset og Helsinglia.

Halbjørhus-Langehaug og Båstø fekk straumen tilbake ca. kl. 22:20.

Skolt-Gravset og Helsinglia fekk straumen tilbake ca. kl. 02:15.

Årsaken var trefall på HS Line ved Damtjern(Mellom Skolt og Aalrust). Svært vanskeleg terreng å koma fram i førte til at dette tok noko tid.


 

25.07.2014:
Ca.kl.16.45 :Straumen er borte i heile Hemsedal på grunn av feil i overliggende nett etter lynnedslag.  Straumen tilbake ca. kl. 18.00.

_____________________________________________________________________

23.01.2014:
Straumen er borte i fleire områder i Hemsedal. Vi arbeider med retting.
Kl. 12.30: Alle har no fått tilbake straumen. Feilen var i sekundærstasjon på Svøo.