Hemsedal Energi KFskogsh-081005-3 1200 – Nett
3560 Hemsedal
Org.nr.: 971 030 569

Sentralbord: 31 40 88 82
Telefax: 32 06 04 07
Feilmelding: 32 05 98 80
Kontortid: 08.00 – 15.30
E-post: nett@hemsedal-energi.no

ADMINISTRASJON

Namn Tittel Tlf.nr Mobil E-post-adresse
Per Gunnar Markegård Dagleg leiar 31 40 88 83 917 55 868   per-gunnar@hemsedal-energi.no
Roar Ulviksbakken Nettsjef 31 40 88 85 913 42 210 roar@hemsedal-energi.no
Marit Brenno Kundehandsamar 31 40 88 80 414 13 105 marit@hemsedal-energi.no
Kari Guri Haugo Kundehandsamar 31 40 88 82  416 39 258 kari@hemsedal-energi.no

Øvrige tilsette:
Tronn Inge Tuv – Overmontør – tronn@hemsedal-energi.no
Magne Lien – Energimontør – montor@hemsedal-energi.no
Ragnar Lien – Energimontør –  magne@hemsedal-energi.no
Knut Langehaug – Energimontør – montor@hemsedal-energi.no
Jan Helge Tuv – Energimontør – montor@hemsedal-energi.no
Helmut Falk – Målermontør – helmut@hemsedal-energi.no
Per Kristian Vissebråten Haraldsen – Energimontør –  montor@hemsedal-energi.no

Reidun Furuhaug (50%) – reinhald

Bjørn Sønsterud – GIS-medarbeider – tilsett på deltid – bjorn@hemsedal-energi.no